• slider
 • slider
 • slider

Oferta

Oferta naszych usług obejmuje pełną obsługę i pomoc prawną w zakresie:

 

Prawa Cywilnego

 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń losowych,
 • polisy posagowe, polisy na życie i inne polisy ubezpieczeniowe,
 • odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej,
 • sporządzanie i analiza umów,
 • sprawy z zakresu uwłaszczenia i zasiedzenia,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • rozgraniczenie,
 • z zakresu prawa spadkowego w tym: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ważność testamentu,
 • windykacja należności.

 

Prawa spadkowego

 • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe),
 • dział spadku,
 • zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • i inne dotyczące spadku.

Prawa Karnego

Działania obejmujące obronę oskarżonych i reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych oraz sprawach sądowych dotyczących:

 • oszustw i wyłudzeń,
 • paserstwa,
 • zabójstw,
 • nieumyślnego spowodowania śmierci,
 • kradzieży i włamań,
 • rozbojów,
 • pobić i bójek,
 • przestępstw narkotykowych,
 • wypadków drogowych i innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • gróźb karalnych,
 • gwałtów,
 • przestępstwa przeciwko dokumentom,
 • przestępstw gospodarczych,
 • przestępstw skarbowych.

 

Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego dotyczące przerw w karze, odroczeń wykonania kary oraz dozorów elektronicznych oraz ułaskawień czy warunkowych przedterminowych zwolnień.

 

Prawa rodzinnego

 • rozwody i separacje,
 • alimenty,
 • zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • zniesienie wspólności majątkowej,
 • podział majątku dorobkowego.

Prawa pracy

 • wypadki przy pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania,
 • lobbing i dyskryminacja,
 • odpowiedzialność pracowników.

Prawa gospodarczego

 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • windykacja należności,
 • pomoc w założeniu, rejestracji, przekształcaniu, łączeniu a także rozwiązywaniu spółek,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Logo